Wat is hoarding?

Hoarding is een psychiatrische aandoening die als zodanig gediagnosticeerd dient te worden. (Zie professionele uitleg onderaan*)

Door recente televisie programma's wordt het hoarden inzichtelijk gemaakt en komt de stoornis langzamerhand uit de taboesfeer.

Zoals dat dan gaat wordt de Engelse benaming in de Nederlandse taal overgenomen. De letterlijke vertaling is: Hamsteren.

De gepaste vertaling is: Iemand met verzameldwang/verzamelstoornis.

In spreektaal hebben we het over 'hoarding', 'het hoarden' en 'de hoarder'.

 

Jammer genoeg zijn de woorden 'clutter' en 'decluttering' ('rommel' en 'opruimen') niet overgenomen, want ik had mijzelf graag Clutter Coach genoemd. En dan op bekakt Engels uitgesproken; dat bekt zo lekker!

 

Nee, als mensen mij vragen wat ik doe, dan antwoord ik heel correct:

"Ik geef praktische hulp aan hoarders."

De helft trekt dan als antwoord een vies gezicht: Kennelijk wordt hoarden geassocieerd met viezigheid en ongedierte.

De andere helft schiet in de lach en vraagt spontaan hulp bij schoonmoeder of vriendin: Kennelijk hebben zij een associatie met rommeligheid en je te buiten gaan in de Action!

 

Hoarding moet echter worden onderscheiden van het gewone verzamelen: Hoarding veroorzaakt stress, problemen en conflicten en kan leiden tot gevaren voor derden (bijvoorbeeld gezondheid, brand). 

Bij verzamelaars daarentegen is er sprake van plezier en structuur en is het verzamelen vaak een sociale activiteit. 

 

Bij de verzamelstoornis is sprake van een pathologische moeite om bezittingen weg te doen of er afscheid van te kunnen nemen, in een zodanige mate dat woonruimtes niet of nauwelijks meer te gebruiken zijn. 

De moeite om bezittingen weg te doen, leidt tot de verzameling van een grote hoeveelheid bezittingen die in de weg staan en voor zo veel rommel zorgen dat de woonruimtes en meubels nauwelijks voor hun eigenlijke functie kunnen worden benut. Als er ruimtes worden opgeruimd, is dat alleen dankzij de tussenkomst van derden (zoals een familielid, schoonmaker of instantie).

 

Of ik.


Wanneer is iemand een hoarder?

*Volgens de nieuwste Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, de DSM 5, is sprake van hoarding als voldaan wordt aan de volgende zes criteria: 

  • (a) Er is hardnekkig veel moeite of onvermogen om spullen weg te doen of weg te gooien, ongeacht hun (economische) waarde
  • (b) Dit onvermogen komt voort uit sterke drang om spullen te bewaren en/of stress die verbonden is met het loslaten van spullen
  • (c) De symptomen resulteren in de vermeerdering of opeenstapeling van een grote hoeveelheid spullen die de woongedeelten vullen, zodanig dat deze niet meer normaal gebruikt kunnen worden. Als de woonruimte nog geordend en/of leefbaar is, komt dat alleen door inspanning of ingrijpen van derden (zoals familie, schoonmakers of autoriteiten)
  • (d) De symptomen zorgen voor significante stress en/of beperkingen in sociaal opzicht, gebruiksdoeleinden van de woning, of andere belangrijke gebieden van normaal functioneren, inclusief het creëren van een veilige omgeving voor zichzelf en anderen
  • (e) De hoarding symptomen zijn niet ontstaan door een medische aandoening als (niet-aangeboren) hersenletsel of cerebrovasculaire ziekte
  • (f) De symptomen van hoarding zijn niet uitsluitend verbonden aan de symptomen van andere psychische stoornissen, zoals obsessief-compulsieve stoornis, zware depressies, schizofrenie of andere psychotische stoornissen, cognitieve tekortkomingen bij dementie, autisme of het Prader-Willi syndroom.

*WAAR GEBEURD: Verhalen van en over hoarders*

HET VERHAAL VAN DE GEBROEDERS COLLYER

Boek - Collyer
Boek - Collyer
meer lezen 0 Berichten
1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.