Contact

Yvonne Blenk

Gevestigd te Schijf (NL)

Geregistreerd KvK Rotterdam: 91313007

Email: info@helpikwilmijnhuisterug.nl


Bijeenkomst voor familie en betrokkenen (2 uur)

Presentatie

Wat is hoarding?

Ervaring uit de praktijk.

Plan van aanpak.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. uw persoonlijke situatie.


Bijeenkomst voor professionals (1 uur)

Presentatie

Wat is hoarding?

Ervaring uit de praktijk.

Wat mag u doen? Wat kunt u doen?

Mogelijkheid tot het stellen van verdiepende vragen.


1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.