Informatie voor Wmo-consulenten

U bent op zoek naar passende zorg voor uw cliënt.

Een zorgvuldige indicatiestelling is niet zo eenvoudig als het om hoarding gaat.

Zelfs met onze kennis en vaardigheden komen wij nog steeds voor verrassingen te staan. Door het onzichtbare karakter van hoarding in het algemeen missen we bij aanvang van de opdracht vaak essentiële informatie, waardoor een eerste plan van aanpak waardeloos blijkt.

Door creativiteit van onze medewerkers zijn we in staat om snel te schakelen naar een waardevolle invulling van onze diensten, ten behoeve van uw cliënt. 

Gelukkig hebben consulenten van diverse gemeenten onze aanpak omarmd en is er een netwerk van bemoeizorgers (HIWMHT*) in heel Nederland aan het ontstaan.

Zowel opdrachtgevers als cliënten zijn onverdeeld enthousiast over de reeds geboekte successen!

 

Samen inventariseren we de nood, bespreken we een plan van aanpak en rekenen wij u de kennelijk benodigde uren voor.

Onze inmenging is altijd van zo kort mogelijke duur.

 Wij denken (en doen) liever in dagen en weken dan in maanden.


Casus: De hoarder is overleden.

Wanneer de hoarder zelf is overleden en de overvolle woning terug in verhuur of in verkoop moet komen, kan het voorkomen dat het hoarden van de bewoner dan pas ontdekt wordt.

In dit geval kan coaching en begeleiding van de achterblijvers wenselijk zijn.

Hiervoor bent u bij HIWMHT*ook aan het juiste adres.


* HIWMHT - HELP, ik wil mijn huis terug!

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.