Geldkraan(tjes) gevraagd

Precies een half jaar na het starten van mijn onderneming HELP, ik wil mijn huis terug! start ik deze doneeractie. Ik heb al buitengewone successen kunnen boeken.

Mede dankzij de fiattering van vele gemeenten die de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) uitvoeren. Zij stellen budgetten ter beschikking die nodig zijn om mijn hulp te kunnen inzetten.

Er blijven echter financiële obstakels die ik persoonlijk niet op kan lossen.

Hoarders zijn mensen met een extreme drang om te verzamelen; ze gooien bijna nooit iets weg en stouwen hun hele huis (soms zelfs tuin) vol met allerlei ‘nuttige’ spullen.
Uit onderzoek is gebleken dat deze stoornis vaak gelinkt is aan andere ziektebeelden, zoals een depressie of andere stoornissen in de impulsbeheersing.

Dit gedrag is op de eerste plaats erg vervelend voor de hoarder zelf.
Het eist heel veel aandacht en kan het leven van deze persoon volledig in bedwang houden.
Maar ook de dierbaren van de extreem fanatieke verzamelaar hebben vaak te lijden onder dit probleemgedrag. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er niet genoeg ruimte meer is om andere spullen op te slaan, of dat er geen bezoek meer kan worden ontvangen omdat men zich schaamt voor de status quo.

Wanneer een stoornis is gediagnosticeerd, wordt er hulp geboden door diverse coaches en/of instanties om de processen van een huishouding voeren weer vlot te trekken.
HELP, ik wil mijn huis terug! wordt ingeschakeld wanneer men toe is aan praktische hulp.
De hulp bestaat uit het inventariseren van de beschikbare ruimte in de hele woning, het uitruimen, schoonmaken en herinrichten van de kamers, zodat er weer op een prettige manier gewoond kan worden. Dit kan soms in een week tijd, maar er zijn ook cliënten die meer bij een langdurige, gedoseerde aanpak baat hebben.
Het komt soms voor, dat de hulp stagneert door het gebrek aan financiële middelen.
Een kapotte kraan, een verstopte afvoer, een gebroken wc-bril.
Ik probeer zo veel mogelijk te ‘regelen’ via Marktplaats en weggeefhoeken op Facebook.
Hartverwarmend om te merken dat mensen vaak belangeloos spullen doneren.
Maar een enkele keer is het toch noodzakelijk iets aan te schaffen.
Het gaat niet om grote bedragen, maar onoverkomelijk voor de mensen die het betreft.

Wat zou ik graag hier en daar iemand verrassen met een nieuwe kraan, of een tweedehands droger, zodat het weer mogelijk wordt ook in deze schrijnende gevallen de woning ‘heel’ en ‘werkend’ achter te kunnen laten!!

 

Kunt u wel een (geld)kraantje opendraaien?

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw donatie storten op:
NL75 BUNQ 2290 3805 63

 

of gebruik de QR-code.

1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.